Informacja RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,

uprzejmie informujemy, że:

    1. Administratorem danych osobowych przekazanych w wiadomościach e-mail jest: Kancelaria Radcy Prawnego – Krzysztof Orman – Radca Prawny z/s w Katowicach

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

a) w formie pisemnej na adres: 40-145 Katowice, ul. Józefowska 91;

b) pocztą elektroniczną na adres: radca@kancelaria-orman.pl ;

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi na przesłanie zapytanie oraz ewentualnym przedstawieniem oferty handlowej i warunków jej realizacji.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda przesyłającego.

5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie albo podanie ich w sposób niepełny lub nieprawidłowy, spowoduje, że realizacja celu opisanego powyżej okaże się niemożliwa.

6. Podane dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celów opisanych w ust. 3 albo wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać w sposób identyczny jaki przewidziano dla wysłania zapytania ofertowego.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

9. Ma Pan/Pani prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W oparciu o Pana/Pani dane osobowe Administrator nie będzie podejmował żadnych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.