Specjalizacje

Obsługa prawna firm i instytucji

Z prowadzeniem działalności gospodarczej nierozłącznie związane jest stałe podejmowanie wyzwań i strategicznych decyzji. Do przedsiębiorców

Prawo upadłościowe

udzielamy wsparcia w sprawach o upadłość układową, likwidacyjną i konsumencką.

Prawo spadkowe

koordynujemy wszystkie procesy związane z dziedziczeniem oraz świadczymy pomoc w tym zakresie.

Prawo cywilne

pomagamy naszym Klientom dochodzić ich praw w drodze postępowania cywilnego. Świadczymy porady prawne i reprezentujemy Klientów w toczących się sprawach.

Prawo administracyjne

pomagamy rozwiązać spory z organami administracji publicznej, dotyczące m.in.: budownictwa, ochrony środowiska i praw konsumenckich.

Spory sądowe

Istnieją sytuacje, w których jedynym możliwym sposobem dochodzenia roszczeń jest wkroczenie na drogę sądową. Postępowania